Dr. Eric Pearl

Dr. Eric Pearl >>>

 

 

Sign in >>>

 

Guestbook > Sign

Guestbook > View

_________________________

 


Energija se pojačava sa udaljenošcu, što je sasvim različito od onoga što smo učili iz fizike.

Naučnici su registrovali naboj energije u prostoriji u kojoj treba da se održi seminar Rekonekcije pet sati pre nego što je Dr. Erik Perl ili bilo ko od njegovih asistenata ušao u prostoriju, a nakon održanog seminara naboj energije je bio toliki da, ako bi to bili elektro-magnetni talasi koje smo do sada koristili, temperatura u prostoriji bi bila preko 300 stepeni Celzijusa; a temperatura je normalna.

Dok kod Reikija osećamo da energija prolazi kroz naše ruke, ovde je energija svuda okolo.

Ova metoda lečenja prevazilazi bilo kakvu tehniku, nema potrebe za simbolima, procedurama, zaštitama…

Čini se da ovde imamo sjedinjene sve različite metode koje su do sada poznate; Klienti kažu da osećaju mirise, ukuse, čuju zvuke, osećaju vibracije, promene u temperaturi, vide boje, anđele ...

Neke osobe osećaju fizički dodir iako su ruke praktičara odmaknute od njihovog tela.

Neki klijenti govore da su videli anđele, da su videli cveće, boje, pejzaže koji su sasvim različiti od svega što su susreli na zemlji, da su osetili mirise koji su im potpuno strani..

To kao da ima sopstvenu inteligenciju.

Rekonekcija i Rekonektivno lečenje su više nego energetsko lečenje, ovde se radi o donošenju svetlost i informacije na našu planetu i o ponovnom povezinanju DNK lanaca i reintegraciji 'niti’. Uspostavlja se komunikacija između uzvišene svesti klijenta i uzvišene inteligencije. Lečenje se događa za vreme tog procesa.
Dr. Eric Pearl, osnivač, čovek kroz koga su ove frekvencije prvi put predstavljene svetu, ovako to objašnjava :

“Ja sam deo tog sjedinjavanja, ali ne razumem u potpunosti kako. Dopada mi se da mislim da je to što preuzima lečenje Bog, Ljubav ili Univerzum - odaberite reč.”

Sada i vi možete da imate Rekonektivno lečenje® i da uradite Ličnu rekonekciju® sa Milicom Acevic, ovlašćenim praktičarem za Rekonektivno lečenje koju je obučavao lično Dr. Erik Perl.

>>> Kontaktirajte Milicu Acevic, ovlascenog prakticara za Rekonektivno Lecenje <<<

 je izuzetno uspešna metoda lecenja koja je uzdrmala lekarske krugove u svetu.

Kako deluje? - Ne znamo! Ali znamo da daje rezultate. Ovde se, ocigledno, nešto znacajno dešava, dovoljno veliko da motiviše naucnike i institute za medicinska istraživanja širom sveta (Džekson memorijalna bolnica (Jackson Memorial Hospital), UCLA, Cedars-Sinai, V.A. Bolnica, Minesota univerzitet, i Majmi univerzitet, Univerzitet Arizone...) da ulože novac i vreme da to istraže.

Polazna tacka u istraživanju bi mogle da budu poruke koje je dobio Dr. Erik Pearl:
To što ti radiš je donošenje svetlost i informaciju na planetu.
To što ti radiš je rekonekcija lanaca.
To što ti radiš je rekonekcija niti.

U knjizi Dr. Erika Perla "The Reconnection - Heal Others, Heal Yourself" cete naci objašnjenje:

“Odmah mi je bilo jasno na šta se odnose ''lanci''. Kada koristimo ovu energiju za lecenje, mi ne lecimo samo neko oboljenje; mi bukvalno ponovo povezujemo lance DNK, deoksiribonukleicne kiseline. DNK je kompleksni molekul koji sadrži dva lanca povezana u obliku dvostruke spirale, kao uvrnuta koža. Nauka nas uci da svaki covek ima po dva takva lanca u svakom molekulu DNK u svome telu i da je ta konfiguracija osnova našeg genetskog koda ili bluprinta. Od takvih malenih delica zavisi struktura našeg tela, naš razum, pa cak i u mnogome, naš karakter.
Šta nas nauka ne uci, bar ne za sada, je to da smo jednom možda imali 12 DNK lanaca koji su kodirali mnogo više informacija!

…"Rekonekcija lanaca" ukazuje na to da bi ljudska rasa, umesto da evoluira linearno napred, imala više koristi da se simultano vrati u vreme i povrati neke aspekte iz doba kada smo bili kompletnije osobe.

To je deo onoga što se sada dešava sa Rekonekcijom: mi se rekonektujemo sa onim što smo nekad bili. ” ...

…A povezivanje niti:”To se odnosi na simultana dogadanja na paralelnim planovima egzistencije. Ovde je rec o subnuklearnoj fizici. Ovde se radi o objašnjenju fundamentalne strukture samog univerzuma.
Mada rade na istoj frekvenciji, postoji razlika izmedu Rekonektivnog lecenja® i Rekonekcije® . Razlika je i u nameri i u postupku.: Rekonektivno lecenje® se koristi da se uspstavi balans na svim nivoima, mada klijenti obicno dolaze da bi se izlecili od odredene bolesti (disbalansa u organizmu, oboljenja), dok je Rekonekcija® evolucioni proces kojim se rekonektujemo sa svojim optimalnim bluprintom kroz rekonekciju naših meridionalnih linija i DNK lanaca sa linijama planete, zvezda, Univerzuma /Boga /Ljubavi. Licna rekonekcija se radi samo jednom u životu.

Rekonektivno lecenje® je zacudujuce je jednostavno, kao decja igra, a ustvari izuzetno efikasno. Ovde je moc više inteligencije na delu. Isceljitelj je tu samo da pomogne da se napravi konekcija, da omoguci da se ponovo uspostavi harmonija izmedu Coveka i Univerzuma, harmonija sa Bogom.

Više od jedne decenije iskustva Dr. Perla nam pruža informacije o brojnim dokumentovanim lecenjima bolesti opasnih po život, ozbiljnih anatomskih deformacija i mentalnih problema koje savremena medicina ne može da leci.

“Cini se da to ima svoju sopstvenu inteligenciju. Ustvari, što manje znam o tome zašto je pacijent došao, to bolje. Tako ne mogu da smetam. Vidite, to nije “energetsko lecenje.” To je nešto mnogo više. U tome postoji aspekt komunikacije i informacije. Cini se da se tu dogada neki proces odlucivanja izmedu duha/duše/uzvišene svesti osobe na stolu i Boga, Ljubavi ili Univerzuma. Ja nisam ukljucen u taj proces, cak nisam ni svedok u toj komunikaciji. Cesto mogu da vidim da se tu nešto dogada preko nekontrolisanih pokreta tela i promena izraza lica. Odluke se donose, a njihov kriterijum cesto ostane za mene tajna.

Dobro, mnogo ljudi govori da su videli andele/neka bica/andele cuvare. I mnogi vide iste andele, andele za koje nikad ranije nismo culi i o kojima nije pisano u knjigama. Ali to je druga prica . . .''
Dr Erik Perl

Rekonekcija® je proces u kome se ponovno uskladujemo sa koordinatama unošenjem "novih" aksiatonalnih (osnih) linija, što nam omogucava da imamo pristup višim frekvencijama informacije i svetlosti, i tako omogucava naše lecenje i našu evoluciju. Rekonekcija® takode aktivira ponovno povezivanje DNK lanaca i reintegeneraciju ''niti'' (što se simultano dešava na paralelnim planovima egzistencije). To stvara uslove da se brže razvijamo na svim planovima.

Rekonekciju® obavlja ovlašceni prakticar Rekonekcije® (koji je završio treci stepenili više), pri cemu povezuje linije meridijana ljudskog tela sa koordinacionim linijama planete, što nas povezuje sa zvezdama i Univerzumom, što nas povezuje sa našim savršenim bluprintom. Tumacenje ovog procesa može da se pronade u knjizi: The Book of Knowledge: The Keys of Enoch, by J.J. Hurtak (teks je na engleskom jeziku).

Rekonekcija može da omoguci znacajne promene u životu i opštem zdravlju:

Sposobnost boljeg izbora pri odlucivanju.

Vecu sposobnost da darujete i da primite ljubav.

Da se oslobodite straha i osecaja krivice.

Da se oslobodite strahova.

Bice vam jasniji smisao vašeg postojanja.

Bicete u stanju da uživate u sadašnjem trenutku.

Balansira se endokrini sistem koji kontroliše metabolizam.

Uzdiže se naš mentalni, emotivni, fizicki i duhovni nivo na više energetske frekvencije.

Rekonekcija® nije samo lecenje. Svi smo skoncentrisani na lecenje zato što je ono najociglednije. Ovo je misija sa Dr. Erikom Perlom u procesu revolucionarne evolucije i dovodenja svetlosti i informacije na zemlju, kroz proces povezivanja sa našim optimalnim bluprintom, sa Bogom, Ljubavlju ili Univerzumom.

Load Countermouseover